Áp dụng cho tất cả ngành hàng

                 Giá trọn đời : 5.000.000 đ

                 Hotline: 0986.354.136

Đặc thù phần mềm quản lý công nợÁp dung cho các ngành hàng

   Quản lý hàng thời trang, văn phòng phẩm

   Quản lý siêu thị, tạp hóa

   Quản lý điện máy, điện thoại

   Quản lý kho hàng hóa bán sỉ

   Quản lý ngành hàng xây dựng, điện nước

   Quản lý nhà thuốc, hiệu thuốc

   Quản lý các ngành khác...

Quản lý công nợ NCC, khách hàng

   Theo dõi công nợ nhà cung cấp, từ các phiếu nhập xuất hàng hóa

   Quản lý công nợ với khách hàng lẻ, khách sỉ

   Tạo các phiếu thu chi tiền khách hàng

   Bảng kê chi tiết công nợ nhà cung cấp, khách hàng

Theo dõi quỹ tiền mặt

  Tạo thêm nhiều quỹ tiền mặt : quỹ ngân hàng, quỹ chi tiêu ...

  Thu chi theo các quỹ

  Xuất chuyển nội bộ giữa các quỹ

   Bảng kê chi tiết các quỹ

Quản lý khoản thu chi khác

   Quản lý các khoản thu chi ngoài tiền ăn, chi phí đi lại ...

   Thu chi theo quỹ lựa chọn

   Theo dõi báo cáo, danh sách thu chi